HU


O NÁS

Naša materská firma MERCATORS – KER KFT bola založená v roku 1995 za účelom veľkoobchodného predaja ihličnatého reziva, ako aj uhlia na vykurovanie.

Spoločnosť BAUHOLZ – SK, s.r.o ,v roku 2005 na Slovensku začala výrobu ihličnatého reziva. Naším prvoradým cieľom je, aby sme našu maloobchodnú prevádzku mohli zásobovať priamo z výroby a tým zabezpečiť možnosť rýchleho prispôsobenia sa požiadavkám kupujúcich.

Zo Slovenska poskytujeme tovar pre našich veľkoobchodných partnerov, ďalej naša firma je prítomná aj na stavebníckom trhu.

Počas hospodárskej krízy v roku 2008 postupne zanikli na okolí piliarske závody, kým spoločnosť BAUHOLZ – SK, s.r.o vykazovala postupný rast. Naša firma sa aj naďalej snaží o udržanie neustáleho rastu, a to rozšírením výroby, ako aj rozšírením okruhu podnikania o nové činnosti.

Od 2010 sa venujeme aj doprave a špeditérstvu, zabezpečujúc tým pre našich objednávateľov plynulú obsluhu.

Naše silné stránky sú:

- flexibilita v závislosti od požiadaviek kupujúcich,

- plynulé zabezpečenie dodania základného materiálu,

- rozmery prevádzky (7 500m2) zabezpečujú možnosť pre uskladňovanie.

Pavel 26 94504 Komárno Nová Stráž

Telefón: 00421/948 937 998

Email: bauholz.sk@gmail.com